سلطان کربلا

جستجو


دانشنامه عاشورا

 

مجلس پنجاه و ششم - در خواست موعظه از امام حسین ( ع )

 

( ( کتب رجل الی الحسین ( ع ) عظنی بحرفین , فکتب الیه : من حاول امرابمعصیة اللّه کان افوت ل ما یرجو واسرع لمجی ما یحذر ) ) ( ( 525 ) ) . ( ( امام صادق ( ع ) می فرماید : ( ( شخصی به امام حسین ( ع ) نامه نوشت وازحضرت تقاضا کرد که مرا با دو جمله موعظه فرمایید . امـام ( ع ) در پـاسـخ مـرقوم فرمودند : آنکه از راه معصیت خداوند بخواهد به کاری برسد, آنچه را از دست می دهد بیشتراست از آنچه به آن دل بسته بود واگر از راه معصیت بخواهد چیزی را از خود دفع کند, آن چیز زودتر به سراغ او می آید که خودرااز آن بر حذر می داشت ) ) .

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

 

 

مجلس پنجاه وپنجم - پاسخ امام حسین ( ع ) به سـؤال ( ( نضـر بن مـالک ) )

 

نحن وبنو امیة اختصمنا فی اللّه عزوجل , قلنا : صدق اللّه وقالوا کذب اللّه ,فنحن وایاه م الخصمان یوم القیامة ) ) . ( ( نـضـر بـن مالک ) ) از سید الشهدا ( ع ) از آیه شریفه سوره حج سؤال کرد که مراداز این آیه شریفه چیست ؟
. ( هذان خصمان اختصموا فی ربهم ) این دو دسته که در محکمه عدل الهی به مخاصمه می پردازند چه کسانی هستند ؟
. حـضرت فرمود : ( ( آن دو دسته ما وبنی امیه هستیم , ما می گوییم خداوند متعال صادق است ولی آنان می گویند خداوند کاذب است ) ) ( ( 513 ) ) . تفسیر آیه شریفه . در اینکه مراد از ( خصمان اختصموا ) چه کسانی هستند, تفاسیر مختلفی شده که غالب آنها از قبیل جـری وانطباق است وبه قرینه آیات قبلی , این دو دسته ( ( الذین امنوا ) ) و : ( ( الذین اشرکوا ) ) هستند کـه در روز قیامت مورد مخاصمه قرارمی گیرند, چون پیروان تمام ادیان اعم از صابئین ( پیروان حـضـرت یـحـیی ( ع ) ) ومجوس ونصاری از دو حال بیرون نیستند یا حق هستند یا باطل , یا مؤمن هستند یاکافر, یعنی در اصل پذیرش پروردگار مشترک وحق هستند منتها در صفات وشریک قرار دادن برای پروردگار, از مرز ایمان خارج شده وبرای خداوند شریک قائل می شوند . ( ( ابـو ذر غـفاری ) ) قسم می خورد که این آیه درباره شش نفر در جنگ بدر نازل شده است , حمزه , عـلـی ( ع ) وعـبـیـدة بـن حـارث , در دسـته مؤمنان وعتبه , شیبه وولید بن عتبه در زمره کافران ومشرکان . قال علی ( ع ) : انا اول من یجثو للخصومة بین یدی اللّه تعالی یوم القیامة ) ) ( ( 514 ) ) . یکی از مصادیق آیه شریفه بیان سید الشهدا ( ع ) است که مراد از آیه , اهل بیت وبنی امیه هستند, چون آیات قرآن مربوط به زمان ومکان وشخص معین نیست و درهمه امور حق وباطل جاری است آنگاه مراد از ( ( الذین امنوا ) ) خاندان وصی و رسالت ومراد از ( ( الذین اشرکوا ) ) بنی امیه می شوند .

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

 

 

مجلس پنجاه وچهارم - پاسـخ امـام حسیـن ( ع ) به سؤال مردم بصره در معنای ( ( صمد ) )

 

مردم بصره طی نامه ای از امام حسین ( ع ) از تفسیر کلمه ( ( صمد ) ) سؤال کردندوحضرت در پاسخ چنین فرمود : . ( ( بـسـم اللّه الـرحمن الرحیم , اما بعد : فلا تخوضوا فی القرآن , ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر عـلم , فقد سمعت جدی رسول اللّه ( ص ) یقول : من قال فی القرآن بغیرع لم فلیتبؤ مقعده من النار وان اللّه قـد فسر الصمد فقال اللّه ( ( اللّه احد, اللّه الصمد ) ) ثم فسره فقال : لم یلد ولم ی ولد ولم یکن له کفوا احد . ( ( لم یلد ) ) لم یخرج عنه شی کثیف کالولد وسائر الا شیا الکثیفة التی تخرج من المخل وقین ولا شی لـطیف کالنفس ولا یتشعب منه البدوات کالسنة والنوم والخطرة والهم والحزن والبهجة والضحک والـبـکـا والـخـوف والرجاوالرغبة والسامة والجوع والشبع , تعالی ان یخرج منه شی , وان یتولد منه شی کثیف او لطیف . ( ( ولـم یـولد ) ) , لم یتولد من شی ولم یخرج من شی کما یخرج الا شیا الکثیفة من عناصرها کالشی مـن الـشـی والـدابة من الدابة والنبات من الا رض والما من الی نابیع والثمار من الا شجار, ولا کما یـخـرج الا شیا اللطیفة من مراکزها کالبصر من العین والسمع من الا ذن والشم من الا نف والذوق مـن الـفـم والکلا م من اللسان والمعرفة والتمیزم ن القلب وکالنار من الحجر, لا بل هو اللّه الصمد الذی لا من شی ولا فی شی ولا علی شی . مـبـدع الا شـیا وخالقها ومنشئ الا شیا بقدرته , یتلا شی ما خلق للفنا بمشیته ,ویبقی ما خلق للبقا بـعـلـمه , فذلکم اللّه الصمد الذی لم یلد ولم یولد,عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال , ولم یکن له کفوا احد ) ) ( ( 505 ) ) .

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

 

 

مجلس پنجاه وسوم - پاسخ امام حسین ( ع ) به . سؤال حسن بصری ( ( 484 ) ) در مورد ( ( قدر ) )

 

( ( فـاتـبـع مـا شرحت لک فی القدر مما افضی الینا اهل البیت فانه من لم یؤمن بال قدرخیره وشره کفر, ومن حمل المعاصی علی اللّه عزوجل فقد افتری علی اللّه افتراعظیما . ان اللّه تـبارک وتعالی لا یطاع باکراه ولا یعصی بغلبة , ولا یهمل العباد فی الحکمة , لکنه المالک لما مـلـکـهـم والـقـادر لـما علیه اقدرهم , فان ائتمروا بالطاعة لم یکن صادا عن ها مبطنا وان ائتمروا بالمعصیة فشا ان یمن علیهم فیحول بینهم وبین ما ائتمروا به فعل , وان لم یفعل فلیس هو حملهم عـلـیها قسرا ولا کلفهم جبرا, بل بتم کینه ایاهم بعد اعذار ه وانذاره لهم واحتجاجه علیهم طوقهم ومکنهم وجعل لهم السبیل الی اخذ ما الیه دعاه م وترک ما عنه نهاهم . جعلهم مستطیعین لا خذ ما امرهم به من شی غیر اخذیه , ولترک ما نهاهم عنه من شی غیر تارکیه , والحمد للّه الذی جعل عباده اقویا لما امرهم به , ینالون بتلک القوة و ما نهاهم عنه وجعل العذر لمن لـم یـجـعل له السبیل حمدا مقبلا فانا علی ذلک اذهب , وبه اقول واللّه وانا واصحابی ایضا علیه وله الحمد ) ) ( ( 485 ) ) .

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

 

 

مجلس پنجاه و دوم - پاسخ امام حسین ( ع ) به نامه مردی از اهل کوفه

 

( ( یا سیدی , اخبرنی بخیر الدنیا والاخرة ) ) . فـکتب ( ع ) : ( ( بسم اللّه الرحمن الرحیم , اما بعد : فان من طلب رضی اللّه بسخطالناس کفاه اللّه امور الناس ومن طلب رضی الناس بسخط اللّه وکله اللّه الی الناس ) ) ( ( 475 ) ) . شخصی از اهالی کوفه در نامه ای از حضرت , سؤال کرد که خیر دنیا وآخرت در چیست ؟
. امام ( ع ) بعد از حمد وثنای الهی , در پاسخ فرمود : . ( ( آنـکـه رضـایـت خداوندرا مقدم بدارد بر رضایت مردم , خداوند امور مردم را ازاو کفایت می کند وآنکه رضایت مردم را حاصل کند به سخط پروردگار, خداوند اورابه مردم واگذارد ) ) . در این مکاتبه نکاتی قابل توجه است :
اولا : بـعـضـی از مـردم در خود احساس فقر دینی دارند, لذا به دنبال تعلیم احکام می روند, مانند بیماری که به دنبال طبیب می رود اما متاسفانه گاهی انسانها خودراسالم می دانند واز مراجعه به طـبـیـب روحـانی وجسمانی , خودداری می کنند, در حالی که بیمار هستند, در زندگی اصحاب ائمـه ( ع ) بـسـیار دیده شده که افرادی به خدمت آن بزرگواران رسیده وعقاید حقه خودرا عرضه مـی داشتند چنانچه امثال ( ( عبدالعظیم حسنی ) ) به خدمت امام هادی ( ع ) می رسد وعقاید خودرا بیان می کند . در زمانهای گذشته , علاقه مردم به یاد گرفتن مسائل شرعی ومذهبی بیشتر بودتا امروز ( ( جابر بن عبداللّه انصاری ) ) از صحابه گرانقدر پیامبر ( ص ) برای شنیدن یک حدیث نبوی در باب مظالم , یک ماه از مدینه به شام می رود تا آن حدیث را از ( ( عبداللّه بن انیس جهنی ) ) بشنود ) ) ( ( 476 ) ) . امـا متاسفانه گاهی برای فرا گرفتن احکام دینی , حاضر نمی شویم حتی یک ساعت وقت را صرف کنیم وبه مساجد بیاییم ومسائل شرعی را بشنویم .

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

 

 

مجلس پنجاه ویکم - پاسـخ امـام حسیـن ( ع ) به سؤال حارث بن عبداللّه اعور همدانی

 

( ( حارث بن عبداللّه ) ) ( ( 466 ) ) از سید الشهدا ( ع ) از تفسیر آیه شریفه ( والشمس وضحها ) سؤال کرد, امام ( ع ) در پاسخ فرمود : . مراد از ( والشمس وضحها ) وجود مقدس رسول خدا ( ص ) است که خورشیدعالمتاب است وبا طلوع خود, به تاریکها وظلمتهای عصر جاهلیت , پایان داد . مـراد از ( والـقـمـر اذا تـلاهـا ) امیرالمؤمنین ( ع ) است که هنگام غروب خورشید, ماه بیرون می آید وجانشین خورشید می گردد . مـراد از ( والـنـهـار اذا جـلاهـا ) کـه روی صـفـحـه زمین را روشن می کند, وجودمقدس قائم آل محمد ( ع ) است که زمین را پر از عدل وداد می نماید . مـراد از ( والـلـیـل اذا یغشاها ) که شب , صفحه زمین را می پوشاند, ( ( بنی امیه ) ) هستند که با ظلم وتعدیات بی حد وحصر خود, جهان اسلام را در تاریکی فرومی برند ( ( 467 ) ) . البته تطبیق آیه شریفه ( ( واللیل ) ) بر ( ( بنی امیة ) ) از باب ذکر مصداق است والا درروایات عدیده بر کـلـیـه حـکـام جور وستمگران غاصب که به جای خورشید وماه نشستند ومردم را در تاریکی قرار دارند, اطلاق شده است ( ( 468 ) ) .

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

 

 

مجلس پنجاهم - کلام امـام حسیـن ( ع ) به عصام بـن مصطلق

 

یکی از برخوردهای امام حسین ( ع ) در مدینه , با ( ( عصام بن مصطلق شامی ) ) است . مردم شام در اثر تبلیغات سؤ معاویه , علیه امیرالمؤمنین ( ع ) نسبت به حضرت وفرزندانش , عداوت خاصی پیدا کرده بودند که جریان ذیل , حاکی از همین مساله است . ( ( عـصام ) ) می گوید : وارد مدینه شدم وچون نگاهم به امام حسین ( ع ) افتاد, حسن سیرت واخلاق حمیده آن بزرگوار,مرا به حسادت واداشت که آن بغض وکینه درونی خودرا نسبت به او وپدرش , ظاهر کنم , لذا به حضورش رسیدم وگفتم : . ( ( انـت ابن ابی تراب ؟

نظرات 0 نویسنده : یک شنبه 7 آبان 1396 
 سلطان کربلا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

صفحات سایت

تعداد صفحات : 164
  • ترجمه سایت
  • آمار
  • لینک دوستان
  • پیوندها

نویسندگان

روز شمار محرم

روزشمار محرم عاشورا

اوقات شرعی


تاریخ روز

ذکر ایام هفته

حدیث

حدیث موضوعی

امکانات جانبی